Tematický profil knižničného fondu

Architektúra a urbanizmus. Bytové hospodárstvo
Astronómia. Geodézia
Automatizácia. Kybernetika. Automatizované systémy
Baníctvo. Banská technika
Biologické vedy. Biochémia. Genetika. Biofyzika
Čerpanie, skladovanie a preprava plynu a kvapalín
Doprava. Dopravné prostriedky. Spoje
Elektrická energia. Elektrárne. Energetika
Elektronika. Oznamovacia elektrotechnika
Elektrotechnika – všeobecnosti
Ekonomické vedy. Ekonomika práce. Pozemky a pôda
Ekonomika. Obchod. Ceny. Služby
Financie. Bankovníctvo. Peňažníctvo. Dane
Fyzika
Geológia. Hydrológia. Meteorológia
Chémia. Kryštalografia
Informačné vedy. Knihoveda, knižnice.
Matematika
Meracia technika. Jemná mechanika. Metrológia. Normalizácia
Počítače. Software
Počítače. Hardware
Počítačová grafika. Technické kreslenie
Podnikové hospodárstvo. Manažment
Poľnohospodárstvo. Lesníctvo
Právo. Legislatívne dokumenty
Priemysel drevársky a lesnícky 
Priemysel hutnícky
Priemysel chemický. Priemysel plastov
Priemysel kožiarsky, textilný a odevný
Priemysel papierenský a polygrafický
Priemysel potravinársky
Reklama. Informácie o výrobkoch
Slovníky cudzojazyčné. Encyklopédie
Stavebníctvo. Ochrana stavieb. Klimatizácia
Staviteľstvo
Strojárenstvo. Motory. Tvárnenie. Obrábanie
Technika všeobecne. Skúšanie materiálov
Účtovníctvo
Umenie. Fotografia. Šport
Vojenstvo. Vojenská technika
Zdravotnícka technika. Voda. Sanitné zariadenia
Životné prostredie. Ochrana prírody. Ekológia

Zdieľaj: