EODOPEN

EODOPEN

 • voľne dostupný archív
Geografický ústav SAV

 • voľne dostupný archív

Virtuálne študovne vysokých škôl

UPJŠ v Košiciach

 • dostupné len v rámci priestorov UPJŠ
SPU v Nitre

 • dostupné len v rámci priestorov SPU
Technická univerzita
vo Zvolene

 • dostupné len v rámci priestorov TUZVO
Akadémia ozbrojených síl

 • dostupné len v rámci priestorov AOS
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave

 • dostupné len v rámci priestorov UCM
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

 • dostupné len v rámci priestorov UMB

Virtuálne študovne historických dokumentov

Ústredná knižnica SAV

 • voľne dostupný archív

Virtuálne študovne odborných časopisov s otvoreným prístupom

Historický časopis

 • archív vedeckého časopisu vydávaného Historickým ústavom SAV
 • voľne dostupný archív
Časopis História

 • archív časopisu vydávaného spoločnosťou História
 • voľne dostupný archív
Časopis ITlib

 • voľne dostupný archív

Špecializovaná zbierka

Venovaná 80. výročiu CVTI SR

 • voľne dostupný archív
Zdieľaj: